November 20, 2015

Tussentijdse cijfers of jaarrekening

Tussentijdse cijfers

Inzage in uw tussentijdse cijfers lijkt voor u misschien overbodig, toch kan het nodig zijn om ze te overleggen. Uw bank of financieringsmaatschappij kan bijvoorbeeld tussentijdse cijfers nodig hebben. Stel, u heeft een lening nodig, dan wil de bank graag inzicht hebben in uw huidige cijfers. De bank wil vaak niet wachten op de jaarrekening en dan heeft u dus de tussentijdse cijfers nodig. Ik help u graag met de inzage in uw tussentijdse cijfers. Net als bij de jaarrekening houd ik rekening met alle fiscale aftrekposten, zodat u als ondernemer het meest gunstig ervan afkomt.

Waarom tussentijdse cijfers?

De tussentijdse cijfers geven ook antwoord op vragen als: ‘Kan ik nu deze investering doen?’ Voor uw eigen gevoel kan het goed gaan met uw bedrijf, maar is dat ook echt zo? Door inzage in de tussentijdse cijfers ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf ervoor staat en of u die investering op dit moment wel of niet kunt doen.
Uiteraard bekijk ik samen met u de tussentijdse cijfers nauwkeurig zodat we precies weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Zo kan ik u ook aan de hand van de tussentijdse cijfers adviseren over het wel of niet doen van investeringen.

Wat is het verschil tussen tussentijdse cijfers en de jaarrekening?

Er is in principe geen verschil tussen de tussentijdse cijfers en de jaarrekening. Het is alleen van belang over welke periode de cijfers worden opgesteld. Een jaarrekening wordt, zoals de naam al zegt, opgesteld over een heel boekjaar. De tussentijdse cijfers kunnen daarentegen over elke periode worden opgesteld, bijvoorbeeld over een maand of een half jaar. Daarnaast worden de tussentijdse cijfers net als de jaarrekening verdeeld over een balans en een winst- en verliesrekening.