August 30, 2016

EHBO, eerste hulp bij ondernemen

Eerste hulp bij ziekte

Bent u ondernemer en doet u zelf uw administratie, maar bent u door ziekte niet (meer) in staat om de administratie op orde te houden? Als u ondernemer bent en ziek wordt, is er vaak geen vervanging voor de werkzaamheden die u altijd doet. Het administratieve werk blijft liggen en stapelt zich op. Naast het feit dat het erg vervelend is dat u ziek bent en u niet bezig bent of kunt zijn met uw bedrijfsvoering, is het ook voor uw klanten erg lastig als de administratie niet wordt bijgehouden. Laat mij u bij ziekte helpen door uw administratie uit handen te nemen en u hierin bij te staan.

Eerste hulp bij een ongeval

Bent u ondernemer en bent u door een ongeval niet meer in staat om de administratie bij te houden? Vaak heeft u na een ongeval wel wat anders aan uw hoofd dan de administratie van uw bedrijf bijhouden. U moet zelf herstellen, heeft zaken te regelen met de verzekering en de toekomst is soms onzeker. Helaas kan het werk bij veel bedrijven niet heel lang blijven liggen aangezien er klanten zijn die op uw correcte afhandeling vertrouwen. Laat mij bijspringen, dan kan vaak ook nog betaald door de verzekering van de tegenpartij. Het risico voor u is zo nihil en u kunt er vanop aan dat de administratie op orde blijft!

Eerste hulp bij scheiding

Bent u ondernemer en werd de administratie voorheen altijd door uw partner gedaan? Liggen de werkzaamheden nu stil in verband met een scheiding? Dat is erg vervelend en kan op termijn een flinke kostenpost worden. Denkt u maar eens aan alle aanmaningen van betalingen die niet gedaan worden, doordat de administratie stil is komen te liggen. Ik kan de administratieve werkzaamheden voor u uit handen nemen.

Aan welke werkzaamheden kunt u zoal denken? Kijk onder Diensten om te zien welke werkzaamheden ik u uit handen kan nemen.